Harriet Sansom Harris

Phantom Thread

Phantom Thread

Phantom Thread
IMDb: 7.5
2017
130
Love Is Strange

Love Is Strange

Love Is Strange
IMDb: 6.7
2014
94
Monster-in-Law

Monster-in-Law

Monster-in-Law
IMDb: 5.6
2005
101
The One

The One

The One
IMDb: 5.9
2001
87
Memento

Memento

Memento
IMDb: 8.4
2000
113
Nurse Betty

Nurse Betty

Nurse Betty
IMDb: 6.2
2000
110
Quiz Show

Quiz Show

Quiz Show
IMDb: 7.5
1994
133
Addams Family Values

Addams Family Values

Addams Family Values
IMDb: 6.8
1993
94