Danny Boyle

Yesterday

Yesterday

Yesterday
IMDb: 6.8
2019
116
T2: Trainspotting

T2: Trainspotting

T2: Trainspotting
IMDb: 7.2
2017
117
Steve Jobs

Steve Jobs

Steve Jobs
IMDb: 7.2
2015
122
Trance

Trance

Trance
IMDb: 6.9
2013
101
127 Hours

127 Hours

127 Hours
IMDb: 7.5
2010
94
Slumdog Millionaire

Slumdog Millionaire

Slumdog Millionaire
IMDb: 8.0
2008
120
Sunshine

Sunshine

Sunshine
IMDb: 7.2
2007
107
Millions

Millions

Millions
IMDb: 6.9
2005
98
28 Days Later

28 Days Later

28 Days Later
IMDb: 7.6
2002
113
The Beach

The Beach

The Beach
IMDb: 6.7
2000
119
A Life Less Ordinary

A Life Less Ordinary

A Life Less Ordinary
IMDb: 6.4
1997
103
Trainspotting

Trainspotting

Trainspotting
IMDb: 8.1
1996
93
Shallow Grave

Shallow Grave

Shallow Grave
IMDb: 7.3
1994
89